Lingüístics i editorials

Correcció de textos

Correcció lingüística, estilística i ortotipogràfica de textos. Assessorament lingüístic i comunicatiu.

Traducció

Traducció de textos del castellà al català.

Redacció

Redacció. Creació de continguts. Desenvolupament d’idees. Copywriting.

Edició i coordinació editorial

Desenvolupament i realització de projectes editorials.

Maquetació i disseny editorial

Disseny i maquetació de llibres, revistes, dossiers, fullets, etc.

Transcripció i subtitulació

Transcripció d'àudio o de manuscrit a ordinador. Subtitulació per a vídeos, presentacions, anuncis, etc.