Lingüístics i editorials

Correcció de textos

Correcció lingüística, estilística i ortotipogràfica de llibres, treballs, anuncis, pàgines web, articles, programes, etc. Assessorament lingüístic i comunicatiu.

Traducció

Traducció i adaptació de qualsevol tipus de text: del castellà al català o viceversa.

Redacció

Redacció de llibres per encàrrec editorial. Creació de continguts. Desenvolupament d’idees. Copywriting.

Edició i coordinació editorial

Desenvolupament i realització de projectes editorials. Coordinació de diferents departaments i professionals: autors, editors, dissenyadors, il·lustradors, impressors, etc.

Maquetació i disseny editorial

Disseny i maquetació de llibres, revistes, dossiers, flyers, programes, etc. Preparació del document per anar a impremta.

Transcripció, lectura, picatge

Transcripció d'àudio a text (conferències, entrevistes, programes, etc.). Subtitulació per a vídeos, presentacions, anuncis, etc. Lectura d’originals i valoració.