Què faig?

Correcció de textos

Correcció lingüística, estilística i ortotipogràfica de textos. Assessorament lingüístic i comunicatiu.

Traducció

Traducció de textos català > < castellà.

Redacció

Redacció. Creació de continguts. Autoria. Desenvolupament d’idees. Copywriting.

Edició i coordinació editorial

Desenvolupament, coordinació i realització de projectes editorials.

Maquetació i disseny editorial

Disseny i maquetació de llibres, revistes, dossiers, fullets, etc.

Transcripció, subtitulació i +

Transcripció d’àudio o de manuscrit a ordinador. Subtitulació per a vídeos, presentacions, anuncis, etc.